Wkrótce zbieramy się w Wągrowcu, aby solidnie popracować na boccia warsztatach  , ale pracujemy też na co dzień, nad treściami i finalnym kształtem podręcznika dla organizacji zajmujących się . Śledźcie nas! https://www.facebook.com/erasmusBoccia/http://www.osmosis-erasmus.com
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-p…/funding/sports_2019_en

16-18 sierpnia w Wągrowcu organizujemy drugie warsztaty międzynarodowego projektu Erasmus+ Sport pt. “OSMOSIS – Harnessing the Power of Sports Marketing as an Innovative Approach to Increase Social Inclusion and Equal Opportunities for People with Disabilities” (OSMOSIS – wykorzystanie siły marketingu sportowego jako innowacyjnego podejścia do zwiększania włączania społecznego i równych szans dla osób niepełnosprawnych). Finansowanego przez program Erasmus+Sport unii Europejskiej a zarządzanego przez Stowarzyszenie „Start”. Podczas spotkania:
1. Podsumujemy jedno z zadań projektu – stworzenie press packu. Omówimy sposoby komunikowania się z mediami przez naszych Partnerów.
2. Przedstawimy założenia podręcznika projektowego.
3. Przedyskutujemy przygotowane przez wszystkich partnerów analizy SWOT ich organizacji.
4. Przepracujemy zagadnienia marketingowe, takie jak m.in. formułowanie grup docelowych organizacji partnerskich, główne wartości, jakie mogą one zaoferować innym, kreowanie marki organizacji czy zagadnienie tworzenia i prezentowania ofert sponsorskich.

Po spotkaniu wszystkie organizacje partnerskie będą miały większą wiedzę nt. najważniejszych zagadnień marketingu sportowego. Dzięki temu będą mogły skuteczniej efektywniej realizować swoje misje

Partnerzy otrzymają kolejne zadania, nad którymi będą pracować do kolejnego spotkania.

Projekt dofinansowany przez program Erasmus +Sport Unii Europejskiej oparty jest o ponadnarodową sieć 6 organizacji pozarządowych reprezentujących Bułgarię, Chorwację, Estonię, Macedonię, Łotwę i Polskę . Innowacyjny charakter projektu polega na tym, że korzystamy z nowoczesnych rozwiązań marketingowych. Marketing, wraz z metodami i doświadczeniami w zakresie włączenia społecznego, aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością pozwoli na zwiększenie ich udziału w sporcie i zwiększy integrację społeczną i równość szans. Powstanie pakiet standardowych narzędzi marketingowych gotowy do szybkiej adaptacji i wdrożenia przez każdego Partnera. Największą wartością projektu będzie swobodny dostęp do materiałów, których ani Partnerzy, ani inne organizacje nie byłyby w stanie sfinansować i skonstruować samodzielnie. Pakiet narzędzi marketingowych obejmie m.in : „Poradnik marketingowy” – transfer know how, zestaw szablonów do produkcji materiałów promocyjnych, Interaktywną platformę komunikacyjną itp.